Ezen a lapon taláható néhány segédlet, a jegyzőkönyvek elkészítéséhez, a terepen elhangzottak illusztrálásához. Először álljon itt egy minta, hogy kell összeállítani a jegyzőkönyvet, majd pedig a terepen is kiadott, kőzetleírást segítőanyag.

Jegyzőkönyv (minta)

(Helyszín)
(Időpont)
(Résztvevő neve)

Geológiai háttér:

Alapvető lemeztektonikai, vulkanológiai és szerkezeti ismeretek, magmaképződés. A Visegrádi-hegység kialakulása, kora, rövid fejlődéstörténet, elhatárolása a szomszédos területektől. (erről kell írni, az elhangzottak alapján)

Feltárások leírása:

1...
2...
(rajz, ha van)

Kőzetleírások:

(5 db)
Típus (piroklasztit, epiklasztit, lávakőzet és dómkőzet), alkotók (ásványok, alapanyag jellemzése, a piroklasztitoknál mátrix és elegyrészek), szövet, kőzetnév. (a kiadott segédlet alapján)

Segédlet a kőzetleíráshoz

A kőzetről leírandó tulajdonságok:
Szemcseméret, szín, anyagi sokféleség, szemcseméretváltozás, szemcseirányítottság, kőzetnév, kőzetszövet, kristály - alapanyag arány (láva-dómkőzeteknél).

Piroklasztitok

szemcseméret
(mm)
vulkáni törmelék
(piroklaszt)
vulkáni törmelékes kőzet
(piroklasztit)
>64 blokk és bomba piroklaszt breccsa és agglomerátum
64-2 lapillus lapillikő
<2 hamu tufa

Láva- és dómkőzetek

andezit - amfibol, plagioklász
dácit - gránát, biotit, plagioklász
lávakőzet - folyásiszövet, kristály/alapanyag arány kicsi, kagylós törés, esetenként sávos megjelenésű
dómkőzet - kristály/alapanyag arány nagy, a kristályok sok esetben érintkeznek, de a köztük lévő teret üveges alapanyag tölti ki